Kleinschalige Kinderopvang

Beleid

Ús Boartersplakje streeft erna om de kinderen en ouders een veilige en vertrouwde opvang te bieden. Dit is nodig om de kinderen gezond en goed te laten ontwikkelen en de kinderen zelf vertrouwen te geven.

Vertrouwde leidsters op de groep, aandacht voor de individuele behoeftes van het kind, het aanbieden van geschikte materialen en activiteiten zodat op alle vlakken de kinderen gaan ontdekken en ontwikkelen. De aandacht voor de kinderen zodat zij zich bij ons thuis voelen.

Samen staan voor het opvoeden van het kind, dat iemand wil zijn, wil groeien en zich wil ontwikkelen. De leidsters geven de kinderen warmte, liefdevolle aandacht zodat het kind zich hierdoor welkom en gerespecteerd voelt. Vanuit hier kunnen de kinderen ontdekken, spelen en ontwikkelen. Doordat de kinderen in een combineerde groep worden opgevangen is het sociale gedrag ook erg belangrijk. Het vertellen wat je wilt, hoe jij je voelt, het leren delen en voor jezelf op komen.

Het pedagogisch beleidsplan is geschreven en bekend bij de oudercommissie. Op de locatie ligt een exemplaar ter inzage voor u klaar.