Kleinschalige Kinderopvang

Opvang

Ús Boartersplakje werkt met een gecombineerde groep. Dit betekend dat de kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar in één groep worden opgevangen.

Er worden overdag activiteiten aangeboden voor de kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Verven, kleuren, liedjes zingen etc. Samen groeien en ontwikkelen. Er wordt nog niet gewerkt met een voorschoolse lesmethode, wel wordt er gewerkt met 'les' thema's.

Voor de na schoolse opvang worden er activiteiten aangeboden in de trend van het thema waar de kinderen van de dagopvang op dat moment mee werken.

Op de middagen varieert het aanbod van koken tot sport, knutselen of een uitje.