Kleinschalige Kinderopvang

Oudercommissie

Het doel van de oudercommissie is:

  • Belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen en de mening van ouders te vertegenwoordigen.
  • Adviseren over de kwaliteit van de dienstverlening.

Oudercommissieleden worden door de leiding geïnformeerd over actuele zaken en worden betrokken bij de organisatie van activiteiten. Ook levert de OC een bijdrage aan de nieuwsbrief, of verspreidt een eigen nieuwsbrief. Op deze manier kan de oudercommissie de andere ouders informeren, vragen stellen, ideeën vragen en/of meningen peilen.

De oudercommissie is te bereiken op een eigen mail adres:

oudercommissie@usboartersplakje.nl

Commissie leden Ús Boartersplakje:

  • Tessa Zwart (voorzitter)
  • Annet Boonstra
  • Marjan Veldhuis
  • Sandra Rodenboog