Dagopvang Bakkeveen

Veilig en vertrouwd.

Elk kind leert in zijn/haar tempo.

 

Wij vinden het belangrijk dat een kind zich bij ons geborgen voelt en de ruimte krijgt zichzelf te ontplooien. Vanuit een warme, stimulerende omgeving ondersteunen wij het kind hierin.

In onze visie staat het kind centraal.

Elk kind is uniek en leert in zijn/haar tempo. Wij spelen in op de belevingswereld van het kind. Door actief aandacht en tijd aan de kinderen te geven en ze met interesse te volgen in wat hen bezighoudt, laten we merken dat wij er voor ze zijn. De kinderen worden gestimuleerd naar elkaar te luisteren en rekening te houden met ieders behoeften en mogelijkheden. 

Door middel van vaste dagritme en rituelen bieden wij de kinderen sructuur.

sun

Locatie & openingsuren

 
Maandag t/m vrijdags 7.30 uur tot 18.00 uur
 
Kinderdagverblijf Lytse Krumel                           
Mjumster Wei 16 
9243 SK Bakkeveen 
(Locatie bij Dúndelle)
 
T 06 27 34 14 61