Klachtencommissie

Ús Boartersplakje is aangemeld bij de stichting klachtencommissie kinderopvang.

De skk is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt.

Contact
info@klachtkinderopvang.nl

Stichting klachtencommissie kinderopvang
Postbus 21
3738 ZL Maartensdijk