GGD rapporten

Elk jaar word er een controle gehouden door de GGD. Deze controleert onze manier van werken, en of de instelling voldoet aan alle wetten en eisen. Hieronder kunt u het rapport inzien.

Inspectie rapport POV de Krobbedobbe 2022

Inspectie rapport combi Ús Boartersplakje 2022

Inspectie rapport BSO Us Boartersplakje 2022

 

Klik hier voor de voorgaande jaren